Het Platform Toegankelijk Westerkwartier houdt zich bezig met toegankelijkheid. Zoals de toegankelijkheid in en rondom een dorp, van de trein- en busstations en andere openbare voorzieningen en gebouwen, maar ook met begrijpelijke teksten op de website van de gemeente en haar formulieren.

Vrijwilligers van het Platform zijn verdeeld in werkgroepen, gekoppeld aan werkgebieden. Momenteel zijn werkgroep Leek, werkgroep Marum en werkgroep Zuidhorn & Grootegast & Ezinge actief. De PTW bestaat uit sterk gemotiveerde mensen, ieder met een eigen verhaal. De voorzitters van de werkgroepen zijn Elly Dragstra (Leek), Jorine Steigenga (Zuidhorn & Grootegast & Ezinge) en Anne Stuit (Marum). Samen met voorzitter Meindert Bouma en secretarisTrees van Elderen vormen zij een sterke bestuurlijke ploeg.

Het platform doet haar werk op basis het VN-verdrag Handicap. Doel van dit VN-verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Op basis van dit verdrag adviseert het Platform Toegankelijk Westerkwartier de gemeente en andere partijen.

De leden van de werkgroepen spelen hierin een belangrijke rol, maar het Platform is ook afhankelijk van signalen en meldingen van burgers. Wilt u ons iets melden over ervaringen van uzelf of een naaste, dan kunt contact opnemen via Secretaris@PlatformToegankelijkWesterkwartier.nl of bellen naar 06 2521 1423.

Samen maken we het beter!