Het Platform Toegankelijk Westerkwartier (PTW) houdt zich bezig met de toegankelijkheid van de gemeente Westerkwartier voor mensen met een beperking. Zoals de toegankelijkheid in en rondom een dorp, van trein- en busstations en andere openbare voorzieningen en gebouwen. Daarnaast kijken wij ook naar de toegankelijkheid van informatie, zoals op de website van de gemeente en van haar formulieren.

 

Platform Toegankelijk Westerkwartier

Het Platform wordt gevormd door vrijwilligers, die zijn georganiseerd in werkgroepen. Die zijn gekoppeld aan werkgebieden, die samenvallen met de voormalige gemeenten die nu samen de gemeente Westerkwartier vormen. Momenteel telt het PTW de werkgroepen Leek, Marum en Zuidhorn-Grootegast-Ezinge.

Het Platform doet haar werk op basis het VN-Verdrag Handicap. Doel van het VN-Verdrag Handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen in het Verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen. In het Verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Op basis van dit Verdrag adviseert het Platform Toegankelijk Westerkwartier de gemeente, de middenstand en andere organisaties.

De leden van de werkgroepen spelen hierin een belangrijke rol, maar het Platform is ook afhankelijk van signalen en meldingen van burgers. Loopt u tegen belemmeringen aan, bijvoorbeeld op straat, in een winkelcentrum of bij het binnengaan van openbare gebouwen? Meld dit dan via het e-mailadres secretaris@platformtoegankelijkwesterkwartier.nl.

Samen maken we het beter!